Název projektu: Revitalizace haly Fibichova

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0019048

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Předmětem projektu je rekonstrukce zchátralého objektu v Ústí nad Labem, který vykazuje charakteristické znaky brownfieldu. Současně objekt není využíván.

Po rekonstrukci bude objekt využíván v rámci CZ NACE 31 a 16.23.

Hlavním cílem projektu

Rekonstrukce zchátralého objektu, který není možné v současném technickém stavu využívat pro ekonomickou činnost žadatele.